Strona główna
Mężczyzna
Tutaj jesteś

Jak zostać zawodowym kierowcą?

10 listopada 2020


W obecnych czasach branża logistyczna i transportowa wciąż się powiększa, a co za tym idzie, jest potrzeba wciąż większa liczba kierowców. Pracę na stanowisku Kierowcy można wykonywać już przy posiadaniu samej kat. B. Uprawnia ona do prowadzenia pojazdów, do ciężaru trzech i pół tony. Aby otrzymać pozwolenie na prowadzenie pojazdów o większych gabarytach, należy wykonać wyższą kategorię, np. C lub C+E (w wolnym tłumaczeniu prawo jazdy na tira) albo D (na autobus). W dzisiejszym artykule skupimy się na elementach, jakie należy zrealizować, aby otrzymać prawo jazdy ciągnikiem siodłowym z przyczepą. Warte podkreślenia jest niewątpliwie to, że wymogiem koniecznym jest posiadanie kat. B prawa jazdy.

Na początku należy wybrać OSK (Ośrodek Szkolenia Kierowców), w jakim będzie realizowany kurs. Po zapisaniu należy udać się do lekarza w celu odbycia badań lekarskich oraz psychologicznych. Następny krok to wyrobienie PKK (profil kandydata na kierowcę), jest to unikalny numer, osobno przypisywany do danej kategorii. W wolnym tłumaczeniu będzie on inny niż ten, który posiadamy do kat. B prawa jazdy. Po jego otrzymaniu udajemy się do OSK w celu rozpoczęcia kursów. Pierwszym z elementów jest prawo jazdy kat. D, która składa się z części teoretycznej w formie wykładów oraz praktycznej, czyli jazd z instruktorem. Oba kończą się egzaminami państwowymi, przeprowadzanymi w wojewódzkich lub powiatowych ośrodkach ruchu drogowego. Warto równolegle zrealizować także kwalifikację wstępną przyspieszoną (pełną w przypadku osób, które nie ukończyły 24 roku życia) na przewóz rzeczy. Bez niej nie kierowca nie posiada uprawnień do transportu towarów, co oznacza, że może poruszać się tylko ciągnikiem siodłowym bez załadunku. Kwalifikacja składa się z części teoretycznej (wykładów) oraz praktycznej, w którą wchodzi jazda po mieście, oraz płyta poślizgowa (jest to jazda w warunkach specjalnych, imitujących np. oblodzoną nawierzchnię lub kręte wąskie drogi u zbocza gór). Na koniec podchodzi się do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja wojewódzka lub powiatowa. Po zdaniu wszystkich trzech egzaminów należy wymienić blankiet prawa jazdy na nowy, aby została w nim odnotowana informacja o posiadaniu kat. C prawa jazdy, oraz kodu 95 (kwalifikacji na przewóz rzeczy). Warto nadmienić także, że badania i kwalifikację trzeba odnawiać co pięć lat. Jest to krótkie, trwające tydzień odświeżenie kwalifikacji oraz otrzymanie aktualnych orzeczeń (psychologicznego i lekarskiego) od lekarza. Wiąże się to niestety z ponowną wymianą prawa jazdy w celu aktualizacji informacji.

gdzie kupować winiety

Redakcja autocosmetics.pl

Auto Cosmetics to blog motoryzacyjny poruszający kwestie związane z tuningiem, car-detailingiem oraz bieżącymi naprawami i eksploatacją auta.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?