autocosmetics.pl

Portal Motoryzacyjny

Mechanika

Przegląd gwarancyjny samochodu

Przeprowadzenie przeglądu technicznego samochodu to obowiązek każdego właściciela czterech kółek. Odbywa się on raz w roku w SKP ( stacje kontroli pojazdów) niezależnie jakim paliwem pojazd jest napędzany. Jeśli chodzi zaś o nowe auta, pierwszego przeglądu dokonać należy po trzech latach, a następnego po upływie pięciu lat eksploatacji. Brak takiego badania, podczas kontroli drogowej skutkuje mandatem do 500 złotych, a także zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi, że pojazd stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, może to się skończyć wezwaniem lawety. To tylko odpowiedzialność prawna, bo niesprawne auto może być przyczyną bardziej dotkliwych konsekwencji.
Przegląd gwarancyjny samochodu to trochę inna kwestia, niż zwykły, coroczny przegląd potrzebny do zachowania dowodu rejestracyjnego, ponieważ tutaj diagnozie podlegają wszystkie elementy, wymienione przez producenta samochodu dla zachowania gwarancji. Pierwszy taki przegląd wykonuje się zazwyczaj po trzech latach od pierwszej rejestracji. Niedostosowanie się do tego wymogu to utrata przywilejów gwarancyjnych. Niektórzy producenci dopuszczają możliwość opóźnienia takiego badania do jednego miesiąca.
Wiele marek samochodowych ma do zaoferowania swoim klientom możliwość skorzystania z ASO ( Autoryzowana Stacja Obsługi). Tam odbywa się konserwacja i naprawa pojazdów legitymizujących się konkretnym logiem, wykonywana przez specjalistów wyszkolonych do obsługi tylko tych marek. Regularne badanie pojazdu w autoryzowanych serwisach może skutkować przedłużeniem gwarancji lub otrzymaniem zniżek na niektóre usługi. Badanie w takim punkcie daje pewność zachowania uprawnień gwarancyjnych, jednak nie jest to usługa najtańsza. Alternatywą dla ASO może być dokonanie przeglądu w nieautoryzowanym punkcie. Taką możliwość daje rozporządzenie GVO ( zbiór regulacji mający chronić rynek motoryzacyjny), dzięki któremu producenci muszą wywiązać się z umówionych gwarancji. W takim wypadku trzeba jednak bardzo skrupulatnie czuwać nad zgodnością przeglądu z wszystkimi, nawet najdrobniejszymi zaleceniami producenta aby żadne uchybienie nie stanowiło podstawy do utraty gwarancji. Warto w takim przypadku się zabezpieczyć i po kontroli zażądać formularza, na którym będą wyszczególnione wszystkie czynności wykonane podczas badania.
Wybór między ASO a innym warsztatem samochodowym jest ważny także z innego względu. W momencie, gdy dochodzi do sprzedaży auta, kupującym coraz bardziej zależy na tym, by przegląd gwarancyjny samochodu odbywał się w ASO.