Strona główna
Mechanika
Tutaj jesteś

Uszlachetnianie towaru czynne i bierne przy odprawie celnej

14 stycznia 2022 Uszlachetnianie towaru

Uszlachetnianie czynne i bierne to procedury celne, które są stosowane przy odprawie towarów. Pierwsza z nich pozwala na czasowe przywożenie na obszar celny UE towarów spoza UE i poddawanie ich procesom przetwarzania, zaś druga umożliwia czasowe wywożenie towarów unijnych poza obszar celny UE i poddawanie ich tam procesom przetwarzania. Co jeszcze warto wiedzieć o uszlachetnianiu towarów czynnym i biernym? Odpowiadamy!

Procedury nadające towarowi przeznaczenie celne

Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) nakłada pewne obowiązki na przedsiębiorcę, który wprowadza bądź wyprowadza towary do/z obszaru celnego UE. Po pierwsze, ma on obowiązek zgłoszenia dostarczenia do organu celnego towaru, jaki wprowadza na obszar Wspólnoty. Po drugie, przedsiębiorca osobiście lub jego przedstawiciel celny, nadaje towarowi w formie pisemnej określone przeznaczenie celne. Zwykle przeznaczenie to jest nadawane poprzez objęcie tego towaru jedną z poniższych procedur celnych:

  • dopuszczenie do swobodnego obrotu,
  • tranzyt,
  • skład celny,
  • odprawa czasowa,
  • uszlachetnianie czynne,
  • uszlachetnianie bierne,
  • przetwarzanie pod kontrolą celną,
  • wywóz.

Z powyższego wynika, że uszlachetnianie czynne i bierne  to jedne procedur celnych nadających towarowi przeznaczenie celne.

Procedura uszlachetnienia czynnego

Procedura uszlachetniania czynnego – daje możliwość wprowadzenia (wwozu) na obszar Unii towarów spoza jej obszaru. Podpada pod nią m.in. import z Chin. Na obszarze Unii towary zostają poddane procesowi uszlachetnienia (wytworzenia produktów kompensacyjnych) polegającemu np. na montażu, naprawie, instalowaniu w innych konfiguracjach itp. Po uszlachetnieniu towary przeznaczone do wywozu poza obszar Unii, nie podlegają cłom przywozowym, nie stosuje się też wobec nich środków polityki handlowej. Jeśli jednak importer postanowi uszlachetniony towar pozostawić do obrotu na obszarze Unii, to wtedy płaci cło i inne opłaty importowe. W przypadku uszlachetnienia czynnego zwykle konieczne jest zabezpieczenie celne, jeśli sprowadzany towar jest objęty cłem. Wysokość zabezpieczenia określa urząd celno-skarbowy.

Procedura uszlachetnienia biernego

Procedura uszlachetnienia biernego, jako jedyna z procedur gospodarczych, pozwala na czasowy wywóz towarów unijnych poza obszar celny UE po to, by poddać je uszlachetnieniu. Uszlachetnione tak towary są dopuszczane do obrotu ze zwolnieniem całkowitym lub częściowym należności celnych przywozowych. Wysokość tego zwolnienia oblicza się przez odjęcie od kwoty należności celnych przywozowych przypadających od powracających na obszar Unii produktów uszlachetnionych (kompensacyjnych), kwoty należności celnych przywozowych, które przypadałby przed uszlachetnieniem towaru.

Wniosek o uszlachetnienie towaru

Żeby skorzystać z procedury uszlachetnienia czynnego, zainteresowana nim osoba, która gwarantuje, że realizacja procedury będzie prawidłowa, musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do urzędu celno-skarbowego. Może to być tylko taki ktoś, kto w dotychczasowej działalności przywozowej/wywozowej towarów, przestrzegał przepisów prawa celnego i podatkowego. Osoba, która poważnie lub powtarzalnie naruszyła ww. przepisy albo zalega z płatnościami podatków oraz cła czy też prowadzona jest wobec niej egzekucja, lub postępowanie upadłościowe, nie może złożyć wniosku o uszlachetnienie czynne. Wniosek ten w niektórych przypadkach można sporządzić na podstawie zgłoszenia celnego. Opisane skrótowo postępowanie o pozwolenie na uszlachetnienie czynne, dotyczy także wniosku o uszlachetnienie bierne z uprzednim przywozem.

gdzie kupować winiety

Redakcja autocosmetics.pl

Auto Cosmetics to blog motoryzacyjny poruszający kwestie związane z tuningiem, car-detailingiem oraz bieżącymi naprawami i eksploatacją auta.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

dlaczego klocki hamulcowe
Uszlachetnianie towaru

Jesteś zainteresowany reklamą?